JILSESCONGRESS

ULUSLARARASI JILSES KONGRESİ

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türk, İngiliz, Fransız ve Arap dillerinde hazırlanmış nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalara, kitap değerlendirmelerine, çeviri eserlere ve özgün yazılara yer veren uluslararası hakemli, bilimsel bir dergi olarak yayın hayatının dördüncü yılını tamamlamış bulunmaktadır.

Bu aşamada JILSES ekibi olarak sizleri 21-22 Haziran 2019 (www.jilsescongress.com) tarihleri arasında Dergimiz ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliği ile Ankara’da düzenlenecek olan Uluslararası Jilses Kongresi'ne davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Düzenlemekte olduğumuz kongrede nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturularak alanlarla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve dil bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri özet kitabında yayımlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayımlanacaktır.  Ayrıca yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayımlanabilir. Tüm bildiriler Sobiad veritabanında indekslenecektir.

Bildiriler İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.

Sempozyum kapsamında; Eğitim Bilimleri, Filoloji, Güzel sanatlar, İlahiyat, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri, Hukuk, Yabancı Diller ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için de oturumlara yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

Ankara’da gerçekleştirilecek Uluslararası Jilses Kongresi'nde sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

 

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç: 25.03.2019
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 20.05.2019
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 22.05.2019
Kongre Ödeme Son Tarih: 03.06.2019
Kongre Programını İlanı: 07.06.2019
Kongre Başlangıç Tarihi: 21.06.2019
Kongre Bitiş Tarihi: 22.06.2019
Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi: 08.07.2019
Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi: 19.07.2019

Fotoğraflar


Konuşmacılar

Nassira HEDJERASSI

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

Mahmoud Flayeh Ali Al-Shra’ah

Department of English Faculty of Foreign Languages The University of Jordan Amman, Jordan

Prof. Nabeel ALOBAIDI

Al Kitab Üniversitesi, Irak

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

Uşak Üniversitesi

Bagdagul Musa

University of Jordan | UJ · Department of Asian Languages

Haberler & Duyurular


JILSES CONGRESS

 • Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:

  25.03.2019
 • Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:

  20.05.2019
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:

  22.05.2019
 • Kongre Ödeme Son Tarih:

  03.06.2019
 • Kongre Programını İlanı:

  07.06.2019
 • Kongre Başlangıç Tarihi:

  21.06.2019
 • Kongre Bitiş Tarihi:

  22.06.2019
 • Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi:

  08.07.2019
 • Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi:

  19.07.2019

Sponsorlar