Kongre Onursal Başkanı - Honorary President of the Congress

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü - Rector of International Balkan University

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı - Chairman of the Congress

Prof. Dr. Ahmet KARA

 

 

Kongre Düzenleme Kurulu - Congress Organizing Committee

Doç. Dr. Fatih ALKAYIŞ

Dr. Öğretim Üyesi Özgür KARATAŞ

Dr. Öğretim Üyesi Murat ZENGİN

Öğr. Gör. Uğur KARATAŞ  

Uzm. Nevruz TAŞDEMİR

 

  

 

Bilim Kurulu - Scientific Committee

Prof. Dr. Abdullah Korkmaz                         İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Yatkın                                 İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Aksoy                                       İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Alişir Donıyorov                            Taşkent Üniversitesi

Prof. Dr. Angel Iglesias                                 Spain  / Spanish National Research Council

Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu                          Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi       

Prof. Dr. Bahir Selçuk                                   Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Behçet Oral                                     Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan Akpınar                              Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu                           İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Constantin Marius Profiroiu           Romania / Unıversıty Of Economıc Studıes

Prof. Dr. Çetin Semerci                                 Bartın Üniversitesi

Prof. Dr. Dean Smart                                     England / University of the West of England

Prof. Dr. Gülsel Sev                                     Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Hilary Cooper                                 England / University of Cumbria

Prof. Dr. İsmail Aytaç                                   Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Jale Tosun                                       Germany / Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Prof. Dr. Kamil Kaya                                    İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Karagöz                            İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Taşpınar                            Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Güven                               Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Gürol                                Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Özkul                                   Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Nassıra Hedjerassı                          France / Universite de Reims Champagne – Ardenne

Prof. Dr. Orhan Yazıcı                                   İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Penelope Harnet                             England / University of the West of England

Prof. Dr. Riccardo Mussari                            Italy / Unıversıtà Dı Sıena 1240

Prof. Dr. Rüstü Yeşil                                     Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 

Prof. Dr. Semra Güven                                  Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Taner Tatar                                     İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Tofiq Necefli                                  Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Prof. Dr. Yücel Gelişli                                   Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel Savucu                                Fırat Üniversitesi 

Prof. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN                                İnönü Üniversitesi 

Doç. Dr. Aysun Gürol                                   Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Cihat Aydoğmuşoğlu                      Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Eyüp İzci                                         İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Kasım Karaman                              Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Özdemir                            Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Güllü                                 İnönü Üniversitesi 

Doç. Nazmi Özerol                                        İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Şenel Elaldı                                     Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Sebahattin Deniz                             Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Serkan Hacıcaferoğlu                     Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi             

Doç. Dr. Veli Batdı                                       Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin Doğan                                   Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Güneş Şahin                                    Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

Doç. Dr. Tülay Metin                                    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Şahla Nuruzâde                              Bakü Devlet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Adem Yelmen                       İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kılıç                        Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Köksalan                 İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öcal Apaydın             İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Burak Gani Erol                    Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Demet Demiralp Şenol         Munzur Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Kul                               Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Zelyurt                     İnönü Üniversitesi     

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Şan                             İnönü Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ilkım                       İnönü Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mert Kozan                           Ankara Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Kınacı                         Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Solmaz                    İnönü Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Aşiroğlu                     Maltepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Kılıç                            Trakya Üniversitesi

Dr. Ali Mıynat                                               Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Hüseyin Polat                                          Gazi Üniversitesi

Dr. Bagdagul Musa                                        Jordan / University of Jordan

Dr. Haneen Abudayeh                                   Jordan  / University of Jordan

Dr. Maamache Salaheddine                          Algeria