Sık Sorulan Sorular

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda sunduğum bildiriyi akademik teşvikte kullanabilir miyim?

Sempozyum uluslararası katılımlı olduğu için akademik teşvikte puan değeri vardır.

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’na en fazla kaç bildiri ile katılabilirim?

Sempozyuma en fazla iki bildiri (Sözlü veya poster) ile katılabilirsiniz.

3. Bildiri olarak kabul edilen çalışmalar tam metin olarak yayınlanacak mı?

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacak ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.

4. Uluslararası Eğitimi Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda sunulan bildirileri kendi imkânlarım ile yayınlayabilir miyim?

Bildiri sahibi çalışmasını dilediği herhangi bir yerde yayınlayabilir.