Ulaşım

Katılımcı ulaşımı kendi imkânları ile sağlayacaktır.